Rury i kształtki Cu

Kanalizacja

System PEX

Praska firmy TECE do wypożyczenia u nas.

Kształtki, rury OCYNK

Pompy C.O.

Baterie

Zawory

Otuliny